lípa

100 let Československa – 100 lip – 100 oslav

Sto stromků lip srdčitých vysadí na sto shromážděních občanů v Jihomoravském kraji k oslavě stého výročí založení Československa.

První z nich zasázejí občané 3. dubna 2018 v 16 hodin v parku před základní školou v Čejkovicích na Hodonínsku. Tam chodil první prezident Československé republiky T. G. Masaryk do školy.

Slovanský národní strom

Lípy sázejí lidé jako symbol demokracie, pospolitostí a hrdosti od pradávna. Často se pod nimi setkávají, nebo odpočívají. Přejí si, aby i nově vysazované lípy se staly svědky setkávání občanů též v budoucnosti, třeba po dalších sto letech. Na nákup lip vyčlenil kraj prostředky ze svého rozpočtu.

Každý zastupitel si vybírá místo ve svém působišti nebo rodišti, kde slavnostně vysadí lípu společně s občany, aktivními spolky, školami, pamětníky a zároveň tam uspořádá jednu ze sta oslav republiky v Jihomoravském kraji.

A to ve dvou termínech duben až červen a na podzim v září a říjnu. Podle plánu 64 lip zasadí krajští zastupitelé, 18 lip hejtman kraje, dalších šest rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané osobnosti tohoto regionu. Ke každému sázení přidají nějaký místní příběh .

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch