Teploty v ČR

Stanovení maximálních teplot kdekoli formou vyhlášky je protiústavní

TISKOVÁ ZPRÁVA — 14.8.2022
Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová:

Stanovení maximálních teplot kdekoli formou vyhlášky je protiústavní

Zítra odejde k rukám ministra Síkely a premiéra Fialy dopis s upozorněním, které vypočítává, které všechny články Listiny základních práv a svobod porušuje jejich úmysl zastropovat teploty v bytech a dalších prostorách. Stanovisko zpracovala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, zabývající se veřejným a ústavním právem, a jeho obsah je velmi tvrdý.

Podle advokátky je úmysl omezit vyhláškou vytápění v rozporu s řadou článků Listiny základních práv a svobod, z nichž vypočítává zneužití státní moci („ nelze ve vyhlášce zaměnit hodnotu minimální výše teploty v daných prostorách za pojem maximální výše teploty v daných prostorách“), dále pak rozporuje možnost omezit vlastnické právo vyhláškou, a kontrolu výše teploty považuje za protiústavní zásah do soukromí a do nedotknutelnosti obydlí a prostor sloužících k jiné činnost.

Celkem cituje pět článků Listiny základních práv a svobod, které uvažovaný příkaz nejvyšší teploty pro vytápění prostor podle ní zcela zásadně porušuje.

V závěru konstatuje, že zamýšlený příkaz vytápění na maximálně určené hranice v bytových i nebytových prostorách formou vyhlášky MPO je protiústavním postupem, který porušuje hned několik článků Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Došlo by k závažnému zneužití státní moci, k protiústavnímu zásahu do vlastnického práva, k narušení nedotknutelnosti obydlí a k zásahu do soukromí. Nelze v žádném případě zaměňovat vyhláškou zakotvená minima vytápění pro komfort jejich užívání a ochranu zdraví uživatelů těchto prostor za možnost tuto vyhlášku zneužít a stanovit jejím prostřednictvím maximální teploty v daných prostorách. Nelze tedy cíle vyhlášky, která má sloužit k ochraně vlastnických práv, pokud jde o minimální výši vytápění, zaměnit za možný cíl omezit tato vlastnická práva a stanovit maximální výši vytápění.

Mgr., Jana Zwyrtek Hamplová: „Pro laiky bych zneužití dané vyhlášky přirovnala k vyhlášce o nejvyšší možné rychlosti na silnici. Je to podobné, jako kdyby ministerstvo najednou absurdně stanovilo, jakou nejmenší rychlostí musíte jet, tedy cíle vyhlášky úpině otočilo. Podobně je to s vyhláškou o teple v bytech a jiných prostorách — minimální výše je v ní proto, aby se netopilo méně. Nejde jí proto nikdy zneužit k účelu, aby se netopilo více.“

Advokátka, která aktuálně kandiduje na Kroměřížsku do Senátu, v závěru pak v přípise uvádí, že jako občanka si dovoluje požádat vládu, aby řešila příčiny daného stavu, a nepřenášela důsledky své politiky na občany této země, a jako osoba znalá práva vládě doporučuje, aby podobné kroky, než s nimi přijde, napřed konzultovala s ústavními právníky.

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch