Kotlíková dotace

Kotlíkové dotace se nevyčerpají, lidé mají malý zájem

Pátou část žádostí o takzvané kotlíkové dotace na ekologičtější vytápění budov schválila Rada Jihomoravského kraje. Jde o 816 žádostí ve kterých požadují občané na lepší otop 84 milionů Kč. O zbytek z kraji přídělené dotační sumy 130,4 milionu Kč občané nemají zájem.

Zbývající třetinu finančních prostředků si lidé do konce října v dotacích rozeberou nebo budou vráceny zpět do státního rozpočtu.

Krajský úřad požádal prostřednictvím starostů obcí o zveřejnění této informace o kotlíkových dotacích, které jsou pro občany stále k mání. K tomu jim nabízí administrativní servis s asistencí hejtmanských pracovník úspěšnému podání žádosti o získání dotace.

Vlna za vlnou, nyní už pátá

„V této vlně je nově možnost kombinovat kotlíkové dotace s programem Nová zelená úsporám. Úspěšní příjemci kotlíkových dotací mohou letos požádat také o finance na zateplení domu z tohoto programu. Pokud splní podmínky programu a dotaci dostanou, získají k ní navíc bonus až 40 000 korun,“ řekl krajský radní Petr Hýbler.

Tři čtvrtiny je základ pro dotaci

Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se pohybuje mezi 75–80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši 127 500 korun. Zbytek výdajů je financován z finančních prostředků žadatele, resp. konečného uživatele. Účelem podpory je výměna stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Podejte si žádost elektronicky

Žádosti jsou podávány elektronicky s následným doložením listinné verze včetně příloh. Kompletní podmínky podpory jsou popsány v dotačním programu a výzvě na webových stránkách Jihomoravského kraje v části Kotlíkové dotace: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2 , případně se lze obrátit telefonicky či e-mailem na projektové manažerky (kontakty jsou uvedeny na zmíněné webové stránce).

Snížení emisí z lokálního vytápění

Projekt navazuje na program s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a jeho cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje. Do roku 2020 kraj předpokládá v rámci druhé vlny kotlíkových dotací výměnu 1412 současných kotlů, vyčerpána by mohla být částka 135,6 milionu korun.

Jdi na vrch