Vysokoškoláci získali ocenění za výtečné ekonomické diplomky

Komplexnější a lepší ukazatel výkonu české ekonomiky, než je běžně používaný údaj „hrubý domácí produkt“ (HDP)? Ukazatel, který zohledňuje i to, jak jsme vzdělaní, zdraví či jak ohleduplně se chováme k životnímu prostředí? Přesně takový indikátor navrhnul ve své diplomové práci věnované cirkulární ekonomice student Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Viet Cuong Le. 

Díky tomu se stal absolutním vítězem třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, která oceňuje nejzajímavější ekonomické diplomové práce vzniklé na tuzemských univerzitách. 

Student Viet Cuong Le zaujal porotu diplomovou prací s názvem Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst. V ní vysvětluje, proč je tento model ekonomiky stabilnější a udržitelnější než ekonomika založená pouze na spotřebě zdrojů. „Cirkulární ekonomika je ekonomický model výroby a spotřeby, který se skládá ze sdílení statků, leasingů, opětovného použití, oprav, renovací a recyklací stávajících materiálů a produktů, a to tak dlouho, dokud je to možné,“ vysvětluje. 

Recyklujeme? Neprší? Bouráme v autě? I s tím počítá indikátor skutečného pokroku 

Viet Cuong Le ve své diplomové práci sestrojil vlastní Indikátor skutečného pokroku pro ČR (GPI 2.0). Tento indikátor je velmi komplexní, neboť neřeší pouze vliv spotřeby na blahobyt obyvatel, ale zahrnuje i sociální a environmentální aspekty. 

Hodnotu indikátoru zvyšuje například počet vysokoškoláků, množství volného času, který lidé mají, či kvalita státem budované infrastruktury. Jeho hodnotu naopak snižuje i míra znečištění ovzduší, nedostatek dešťových srážek, úroveň bezdomovectví, eroze půdy či počet dopravních nehod. 

„Vítězná diplomová práce je velmi aktuální, inspirativní, přehledná a čtivá. Autor se nebál jít do polemiky a poukázat i na limity jím sestrojeného ukazatele. Každopádně pokud je hodnota tohoto indikátoru stabilní či roste, znamená to, že přírodní zásoby a sociální kapitál v České republice, na kterých jsou závislé všechny toky služeb a zboží, budou zachovány přinejmenším ve stejné míře i pro příští generace,“ vyzdvihuje přínos vítězné práce Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services. 

Uspěly i předpovědi krachu bank či optimalizace řízení podnikových projektů 

Stříbrnou příčku v soutěži o nejlepší ekonomické diplomové práce obsadil Dmytro Koroľ, absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ten se ve své práci s názvem „Predicting bank failure“ věnoval modelování možného krachu bank. Přestože testy bankovního sektoru jsou v západním světě velmi dobře zmapovány, Koroľ ova práce je inovativní ve způsobu, jak nastavit pravidla pro analýzu obrovského množství dat z celkem 908 bank. Autor toho dosáhl pomocí strojového učení, které dokáže na základě vstupních parametrů simulovat obrovské množství modelů a vybrat z nich ten nejpřesnější. Jeho práce je tak praktickou ukázkou toho, jak a k čemu lze strojové učení efektivně využít.

Třetí místo obsadila Tereza Čtvrtníková, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své diplomové práci s názvem „Projektové řízení v podniku – současné problémy“ se zaměřila na teorií i aplikaci projektového řízení pro konkrétní firmu, a to za využití přístupu Scrum. Tato agilní metoda řízení je schopna reagovat na neustále se měnící požadavky a praktická část autorčiny práce obsahuje řadu doporučení na změny, které může firma provést pro optimalizaci řízení svých projektů. 

Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services se uskutečnilo ve čtvrtek 25. listopadu v Brně. Celkem bylo oceněno deset studentů, šest nejúspěšnějších z nich si mezi sebou rozdělí výhry v souhrnné výši 31 tisíc korun. Na absolutního vítěze soutěže pak čeká odměna 20 tisíc Kč. Během vyhlášení byli rovněž oceněni i vedoucí vítězných diplomových prací. 

Cena Atlas Copco Services 2021 – seznam vítězů: 

Místo  Jméno  Univerzita Název diplomové práce
1. místo Viet Cuong Le  Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst
2. místo Dmytro Korol‘ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Predicting bank failure
3. místo Tereza Čtvrtníková Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Projektové řízení v podniku – současné problémy
TOP SIX RATED Barbora Tichá  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Modelování predikce bankrotu ve zpracovatelském průmyslu
TOP SIX RATED Karolína Urbanovská  Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Spotřebitelé Generace Z a smart maloobchod v České republice: společenské a ekonomické výzvy
TOP SIX RATED Michal Havlík  Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta SROVNÁNÍ VYBRANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ S MOŽNÝM GENEROVÁNÍM PASIVNÍHO PŘÍJMU
TOP TEN RATED Denisa Jesenská  Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Konvergencia zemí strednej a východnej Európy
TOP TEN RATED Ibrahim Aghazada Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky MODELLING BASED BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT
TOP TEN RATED Xingyu Chen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Empirická studie Equity Premium Puzzle na čínském akciovém trhu / The Empirical Study of the Equity Premium Puzzle in China’s Stock Market
TOP TEN RATED Klára Zálešáková  Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje v zemích BRICS

_______________________________________________________________________________

O Atlas Copco Services

Společnost Atlas Copco Services s.r.o. (dříve Edwards Services, s.r.o.) poskytuje své služby ze dvou brněnských lokalit. Centrum sdílených služeb, poskytující komplexní finanční služby a podporu zákazníků švédské průmyslové společnosti Atlas Copco, se nachází na Holandské ulici ve Spielberk Office Centre. Servisní centrum vakuových technologií značky Edwards je na ulici Tuřanka v oblasti Černovické terasy ve Brně-Slatině. 

Atlas Copco Services s.r.o. je čerstvým držitelem ocenění ABSL Diamonds. Ocenění udělované Asociací ABSL (Association of Business Service Leaders) získala společnost v kategorii Business Innovation (Nejlepší inovace) za svůj projekt chytrého auditu cestovních nákladů. Ocenění ABSL Diamonds získala společnost i v roce 2018, tehdy v kategorii Employer Branding (budování značky zaměstnavatele) za úspěšnou rebrandingovou kampaň.

Foto: Atlas Copco

Jdi na vrch