Tesco vyplatí speciální vánoční bonus zaměstnancům obchodů a distribučního skladu

Společnost Tesco si velmi váží obětavé práce svých kolegů a vyplatí jim speciální bonus. Je to forma uznání a poděkování všem kolegům společnosti Tesco, kteří pracují v komplikované epidemiologické situaci a zároveň v exponovaném předvánočním období na obchodech a distribučním centru. Tesco navíc chrání i rizikovou skupinu svých zaměstnanců a nabízí jim placené volno.

Podobně jako v první vlně jsou i nyní obchody Tesco vystaveny zvýšenému zájmu zákazníků. „Slovy nelze vyjádřit, jak moc jsem hrdý na své kolegy. Věnují maximální úsilí tomu, aby naše obchody byly každý den skvěle zásobené, a zároveň dělají maximum pro to, aby Tesco bylo i nadále bezpečné místo pro nakupování a práci. Jako zvláštní poděkování každému kolegovi pracujícímu v některém z našich obchodů nebo distribučním centru vyplatíme za prosinec speciální bonus. Bude ve stejné výši 3000 korun  a za stejný podmínek jako tomu bylo v březnu a dubnu tohoto roku,“ vysvětluje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Společnost Tesco zároveň chrání nejzranitelnější skupiny svých zaměstnanců, kterými jsou kolegyně a kolegové starší 65 let, těhotné a zaměstnanci se sníženou imunitou, kterým by covid-19 mohl způsobit zdravotní komplikace. „Bezpečnost a zdraví našich zákazníků a kolegů je pro nás na prvním místě. Těmto skupinám proto nabízíme možnost vzít si placené volno. Do této rizikové skupiny patří přes 200 lidí a tuto možnost využila více než třetina z nich,“ dodává Patrik Dojčinovič.

Foto: Tesco

Jdi na vrch