Značka: dudek

Dudek
Brněnská zoo chrání dudka chocholatého

Je to pták lidmi pozitivně vnímaný, ale silně ohrožený. Proto odborníci Zoo Brno pokračují už druhým rokem v programu na jeho ochranu. Jsou také koordinátorem rozsáhlého projektu, do kterého se zapojily i další instituce. Dudek je ideální tzv. deštníkový druh – jeho ochranou jsou zároveň chráněni i bezobratlí živočichové žijící s ním v biotopu. Mgr. Jan Trojan

detaily z Brna
Jdi na vrch